Px48-1785

Wąskni tor krzyżuje się z lokalną nieutwardzoną drogą - jakby czas stanął w miejscu

Px48-1785
Nietążkowo - Robaczyn
27.08.2006

Album:
Śmigiel - St. Bojanowo - Wielichowo 27.08.2006