Px48-1785

Kawałek dalej mamy motyw religijny

Px48-1785
Bielawy Śmigielskie
27.08.2006

Album:
Śmigiel - St. Bojanowo - Wielichowo 27.08.2006