Px48-1724

Parowóz Px48-1724 gotów do jazdy oczekuje przed jędrzejowską szopą.

Px48-1724
Jędrzejów
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005