Px48-1724

Krótkie manewry celem wjazdu na właściwy tor...

Px48-1724
Jędrzejów
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005