Px48-1724

Wjazd na stację Jasionna.

Px48-1724
Jasionna
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005