Px48-1724

Tak prezentuje się na jego tle nasz pociąg.

Px48-1724
Jasionna - Motkowice
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005