Px48-1724

Tak prezentował się cały pociąg "unoszący się" ponad łąką.

Px48-1724
Motkowice - Umianowice
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005