Px48-1724

Obrócony parowóz i resztki umianowickiej wieży.

Px48-1724
Umianowice
08.10.2005

Album:
Jędrzejów - Pińczów 08.10.2005