Pt47-112

W drodze do Wolsztyna: pociąg nadspodziewanie szybko pojawia się w Błotnicy

Pt47-112
Błotnica
02.07.2005

Album:
Jezioro Dominickie