Px48-1756

A to już wyjazd ze stacji Śnieciska.

Px48-1756
Śnieciska - Polwica
17.05.2003

Album:
Średzka Kolej Powiatowa - ruch turystyczny