Px48-1756

Żółto mi, czyli rzepak.

Px48-1756
Annopole - Słupia Wielka
17.05.2003

Album:
Średzka Kolej Powiatowa - ruch turystyczny