Ol49-100

Zaczynamy paradę: na początek "oelka", która w tym skansenie wydaje się być nader okazałą maszyną

Ol49-100
Chabówka
23.07.2005

Album:
Parowozjada 2005