Ol49-100, Tr12-25

Następne parowozy czekają na końcu skansenowych torów na swoją kolej.

Ol49-100, Tr12-25
Chabówka
23.07.2005

Album:
Parowozjada 2005