Ol49-23

I w drodze: pomiędzy Starołęką a Franowem mijamy skład towarowy.

Ol49-23
Poznań Starołęka - Poznań Franowo
08.06.2006

Album:
Wokół Poznania