Pm36-2, Ol49-111

Niektórzy byli gotowi dla dobrego ujęcia poddać się lekkiemu uwędzeniu

Pm36-2, Ol49-111
Wolsztyn
01.05.2004

Album:
Wolsztyn 2004