Ol49-69

Parowóz i unieważniony semafor

Ol49-69
Nowawieś Mochy
01.05.2004

Album:
Wolsztyn 2004