Ol49-69

Takie ujęcie powoli staje się klasyką.

Ol49-69
Poznań
22.10.2003

Album:
Tour Salon 2003