Ol49-69

Czy słup dymu dorówna wysokością targowej wieży?

Ol49-69
Poznań
22.10.2003

Album:
Tour Salon 2003