Pt47-1

Parowóz Pt47-1 stojący na terenie CM Łódź Olechów. Uwagę zwracają reflektory, jakie były na tych parowozach montowane fabrycznie.

Pt47-1
Łódź Olechów
13.11.2005

Album:
Pomniki