Tr12-25, Ty2-953

Dwa parowozy z Chabówki zajmują miejsca w wolsztyńskiej parowozowni

Tr12-25, Ty2-953
Wolsztyn
28.04.2006

Album:
Wolsztyn 2006