Ty2-953

"Kriegslok" wyjeżdża z szopy - dawniej taki widok to była codzienność...

Ty2-953
Wolsztyn
29.04.2006

Album:
Wolsztyn 2006