Pm36-2

Za Piłą "Zielona Helena" bez problemu rozpędza się do rozkładowej prędkości.

Pm36-2
Płytnica - Ptusza
02.06.2007

Album:
Pirat 2007