Tr12-25

Tr12-25 czeka na terenie katowickiej szopy

Tr12-25
Katowice
05.09.2003

Album:
Katowice - Gliwice. 150 lat GKW