Tr12-25

Gotowy do odjazdu...

Tr12-25
Katowice
05.09.2003

Album:
Katowice - Gliwice. 150 lat GKW