Ty2-953

Zjazd do Mszany Dolnej po krętym szlaku

Ty2-953
Kasina Wielka - Mszana Dolna
14.07.2007

Album:
Chabówka - Dobra k. Limanowej