Ty2-953

Długi postój na stacji umożliwia wykonanie wielu zdjęć

Ty2-953
Dobra k. Limanowej
14.07.2007

Album:
Chabówka - Dobra k. Limanowej