Ok1-359

Ujęcie z budynkiem dworca i autochtonem w dresie

Ok1-359
Nowiny Wielkie
29.09.2007

Album:
150-lecie Ostbahnu