Ok1-359

W tutejeszej lokomotywowni następuje obrócenie parowozu

Ok1-359
Krzyż
29.09.2007

Album:
150-lecie Ostbahnu