Px48-1724

Kolejny łuk - tym razem już za Motkowicami

Px48-1724
Motkowice - Umianowice
20.10.2007

Album:
Jędrzejów - Stawiany Pińczowskie 20.10.2007