Px48-1724

Kargul, podjedź no do płota jak i ja pochodzę ;-)

Px48-1724
Umianowice
20.10.2007

Album:
Jędrzejów - Stawiany Pińczowskie 20.10.2007