Px48-1724

Niedawno odbudowany mostek, dzięki któremu szlak do Stawian stanął otworem

Px48-1724
Hajdaszek - Stawiany Pińczowskie
20.10.2007

Album:
Jędrzejów - Stawiany Pińczowskie 20.10.2007