Px48-1724

Pech - na forsownym podjeździe skończył się piasek w piasecznicy. Trzeba było tor posypywać ziemią z pola...

Px48-1724
Hajdaszek - Stawiany Pińczowskie
20.10.2007

Album:
Jędrzejów - Stawiany Pińczowskie 20.10.2007