Px48-1724

Pociąg w całej okazałości na podjeździe na wiadukt nad linią normalnotorową

Px48-1724
Stawiany Pińczowskie
20.10.2007

Album:
Jędrzejów - Stawiany Pińczowskie 20.10.2007