Px48-1724

Mimo konsekwentnie pogarszającej się pogody, udało się zrobić zdjęcie pociągu na będącej unikatem na skalę europejską estakadzie wąskotorowej

Px48-1724
Umianowice - Motkowice
20.10.2007

Album:
Jędrzejów - Stawiany Pińczowskie 20.10.2007