Ol49-69, Ok22-31

Dwie osobowe maszyny oczekują w szopie na rozpoczęcie widowiska pt. "Światło, dźwięk i para"

Ol49-69, Ok22-31
Wolsztyn
02.05.2008

Album:
Wolsztyn 2008