Ty 1884, Las

Do szczytu wzniesienia już bliżej, można jechać nieco szybciej

Ty 1884, Las
Majdan - Żubracze
14.06.2008

Album:
Bieszczadzka Kolejka Leśna 14.06.2008