Ty 1884, Las

"Las" występuje w puszczy...

Ty 1884, Las
Żubracze - Solinka
14.06.2008

Album:
Bieszczadzka Kolejka Leśna 14.06.2008