Ty 1884, Las

Parowóz podczas tradycyjnego oblotu składu

Ty 1884, Las
Balnica
14.06.2008

Album:
Bieszczadzka Kolejka Leśna 14.06.2008