Ol49-7

Stacja w Młynarach stanowi swoistą ciekawostkę - pamiątkę po dawnej przyjaźni polsko-radzieckiej. Obok toru szlakowego, porośnięty wysoką trawą leży tor szeroki...

Ol49-7
Młynary
13.07.2008

Album:
"Barkas" Elbląg - Braniewo - Elbląg 13.07.2008