Ty45-20

Ty45-20 w całej swej okazałości. Niestety obecnie pełni rolę jedynie zimnego eksponatu.

Ty45-20
Jaworzyna Śląska
11.08.2008

Album:
Jaworzyna Śląska