Px48-1911

Kolejny przedstawiciel najpopularniejszej w Polsce serii parowozów wąskotorowych

Px48-1911
Rogów
03.10.2008

Album:
Rogów