Ol49-23

Wyjazd ze Szreniawy.

Ol49-23
Szreniawa - Trzebaw Rosnówko
18.05.2003

Album:
Poznańskie Dni Techniki 2003