Px48-1756, Ol49-7

Po krótkich manewrach "oelka" i "peiks" pozują razem do zdjęć przy melaśniku średzkiej cukrowni

Px48-1756, Ol49-7
Środa Wielkopolska
12.06.2009

Album:
Spotkanie Px48 i Ol49 w Środzie Wlkp