Px48-1756, Ol49-7

Oba parowozy zostają po pewnym czasie przestawione na rampę

Px48-1756, Ol49-7
Środa Wielkopolska
12.06.2009

Album:
Spotkanie Px48 i Ol49 w Środzie Wlkp