Px48-1756

Klasyczny już fotostop w Słupi Wielkiej. Jak tu zrobić zdjęcie którego jeszcze nie mam?

Px48-1756
Słupia Wielka
12.06.2009

Album:
Spotkanie Px48 i Ol49 w Środzie Wlkp