Px48-1756

Przystanek Annopole. Niestety nie ma tu już charakterystycznej wiaty, którą dość poważnie uszkodziła zeszłoroczna wichura...

Px48-1756
Annopole
12.06.2009

Album:
Spotkanie Px48 i Ol49 w Środzie Wlkp