99 3312-8

Wjazd na główną stację kolejki - Weisswasser Teichstrasse

99 3312-8
Weisswasser Teichstrasse
04.07.2009

Album:
Waldeisenbahn Muskau