Px29-1704

Wjazd na odcinek idący w splocie z dawną bocznicą normalnotorową

Px29-1704
Chodaków
08.08.2009

Album:
Sochaczew - Wilcze Tułowskie