Ol49-69

Ol49-69 stoi na terenie targów. Strażnik pilnujący bramy przez którą robiłem to zdjęcie obiecał mi nawet że będę mógł sobie za darmo wejść na targi i porobić zdjęcia. Tak się złożyło że nie było potrzeby korzystać z tej możliwości

Ol49-69
Poznań
12.10.2002

Album:
Poznań - Szreniawa 12.10.2002