Ol49-69

Może jeszcze jedno targowe ujęcie.

Ol49-69
Poznań
12.10.2002

Album:
Poznań - Szreniawa 12.10.2002